Get Adobe Flash player

Ma 2024. május 27, hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

Képgaléria (flash)
14-09-2012-osszukran
Videó-ajánló

Get Flash to see this player.

A Beregszászi Sport és Egészségjavító Klub

Házirendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a BeregSEK-ben tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált sporttevékenység magas színvonalon történő nyújtása érdekében elengedhetetlenek.

Név: Beregszászi Sport és Egészségjavító Klub (Rövidítése: Bereg SEK)
Elnök: Prodán Viktor;
Megbízott (titkár): Répási István; +380 (95) 490 36 11;
Helyszíne: 90202 Beregszász, Ekkel György u. 3. (Beregszászi 10. Számú Középiskola, tornaterem)
Honlap: http://www.cok-bereg.ein.uz.ua/
https://www.facebook.com/sek.bereg/
Edzési időpontok: iskolaidő alatt kedd, csütörtök 15:00-17:00-ig.


Általános tudnivalók, alapvető használati, magatartási, felelősségi szabályok!

A terem-, eszközhasználatra, az edzésre és a versenyekre vonatkozó pontokba — általános érvénnyel — a BeregSEK (mozgáskorlátozott) tagjai előnyt élveznek, azonban a magatartási és felelősségi szabályok figyelembe vétele, betartása megkülönböztetés nélkül, mindenkire egyaránt vonatkoznak.

1. Az asztalitenisz szakkör INGYENES! (Iskoláskorúak számára regisztrációhoz kötött!)
2. Kedd, csütörtök 15:00-17:00-ig kizárólag a BeregSEK tagjai és a szakkör résztvevői végezhetnek sporttevékenységet!
3. A szakkört a BeregSEK tagjain kívül — nemtől, kortól, nemzetiségtől, vallástól, életkortól, egészségi állapottól függetlenül — bárki látogathatja!
4. A szakkör helyszínén külön öltöző nincs, a padokon lehet öltözni, a fogasokon helyezhető el a ruha, kabát, padokon a táska. Ütőről, labdáról, törölközőről, frissítőről a játékosoknak saját maguknak kell gondoskodnia. Hálók és kiegészítők a megbízott személynél vannak.
5. Mindenkinek kötelező a váltáscipő! Előírt ruházat nincs, azonban a fehér szín kerülendő, mert zavarja az ugyancsak fehér labda érzékelését.
6. Az edzés alatt mindig jelen van a rendért felelős személy (szakkörvezető vagy megbízottja). Utasításait minden játékosnak be kell tartania! Elvárás az általánosan elfogadott, kulturált viselkedést!
7. Állandó egészségügyi személyzet nincs, a sérülést, balesetet jelenteni kell. Mindenki saját magáért felel, de felelősséget visel a sporttársában okozott egészségkárosodásért! (A sérülések megelőzése érdekében az edzések előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott) A termet, és eszközeit fertőző betegségben szenvedők nem, szív, érrendszeri-mozgásszervi betegségben szenvedők orvosi szakvéleménnyel vehetik igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a sportoló személy kizárólagos felelőssége!
8. Az értékeiért mindenki saját maga felel. A vezetőség nem vállal felelősséget elhagyott, elveszett tárgyakért, személyes illetve nagyobb értékű dolgok ellopásáért, vis maior okozta károkért.
9. A szakkör területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő a szakkörvezetőnek, vagy megbízottjának köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseményektől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: Mentők: (baleset esetén) 104; Tűzoltóság: (tűz esetén) 105; Rendőrség: (rendbontás esetén) 107.
10. Gyermekek és fiatalkorúak (14 éves korig) kizárólag szülői engedéllyel tartózkodhatnak.

TILOS:

a) utcai cipőben a tornaterembe bemenni;
b) sérülést okozó (nem sportszernek minősülő) tárgyat behozni;
c) a hangoskodni;
d) a partner becsmérlése;
e) az ütőcsapkodás;
f) ittas állapotban a játék;
g) az olyan tevékenység, amely a BeregSEK sporttevékenységén kívül esik, jogszabályokba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
h) erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

A terembe járművet, élő állatot behozni tilos! Kivétel a fogyatékkal élők megsegítését szolgáló eszköz, négylábú. A vétkest, a rendzavarót a rendért felelős személy súlyos esetben elküldheti az edzésről.

11. Dohányzásra az iskola bejárata előtt van lehetőség. A tisztaságra mindenki ügyeljen!
12. A játéktéren belüli sporteszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően lehet igénybe venni. Az esetleges károkozás az asztalban, a terem tartozékaiban, az épület egyéb felszerelési tárgyaiban az elkövető anyagi és személyi felelőssége. A hiba (nyithatatlan asztal, tönkrement háló, szétesett térelválasztó) felfedezésekor azt jelezni kell az elnöknek, a szakkörvezetőnek vagy megbízottjának.
13. A foglalkozás ideje alatt a nem aktív játékos kerülje a hangoskodást, hogy az ne zavarja az edzést, a mérkőzéseket! A meccsre átpattant labdát „Állj”, vagy „STOP” kiáltással jeleznie kell a labdát átütő játékosnak. A meccset játszók a labda visszaadásáig megszakítják a játékot. A labdát a megzavart asztalnál játszók dobják vissza (megjegyzés nélkül). A kiáltás ne legyen hangos. Maximálisan legyünk tekintettel sporttársainkra!
14. A teremben maximum 4 asztal állítható fel. Játszani a felállított, szabad asztalokon lehet, bérelt hely, foglalt asztal nincs. A partnerek kiválaszthatják egymást. Kevés hely esetén törekedni kell arra, hogy mindenki játéklehetőséget kapjon. Páros játékra is van lehetőség. Bárki bárkivel játszhat (felnőttek, gyerekek vegyesen).
15. Új játékos jelentkezésekor a szakkörvezető (vagy megbízottja) ismerteti a házirendet, és megtanítja a felszerelés kezelését (asztalfelállítás, hálófelrakás, stb.)

A Házirend változhat, azt a vezetőség folyamatosan frissíti!
A versenyekre külön versenyszabályzat érvényes, aminek a megismertetése és betartatása a főbíró kötelessége! Betartása — a Házirenddel együtt — minden versenyző számára kötelező! Általános tájékoztatásul az Egyesület honlapján is megtalálható.
Amennyiben bármilyen (vitás) kérdés merül fel, az egyesület vezetőségéhez lehet fordulni.

Jó játékot kívánunk!

Beregszász, 2017.01.17.

Elnökség