Get Adobe Flash player

Ma 2024. május 27, hétfő, Hella napja van. Holnap Emil és Csanád napja lesz.

Képgaléria (flash)
14-09-2012-osszukran
Videó-ajánló

Get Flash to see this player.

Keresés
Híreink
 • 24.01.04. Hírek >> Híreink
  A közel két éve tartó orosz-ukrán háború olyan szintű terhet ró az állami hivatalokra, intézményekre, az infrastruktúrára, az ellátó- és szolgáltatói szférára, melynek súlyát akaratlanul, de mindannyian érezzük határon innen és túl. Kárpátalja és az itt élő közösségek e téren szerencsésnek vallhatják magukat, ám mégis számos területen érintettek a háború következményeitől. ...
  Bővebben...
 • 23.06.12. Hírek >> Híreink
  Első alkalommal rendezték meg a Kisvárda Kids Sakk Kupát, ahová több, mint 50 gyermek érkezett Kárpátaljáról – az eseményen voltak olyan ukrajnai gyermekek is, akik a háború miatt, Kisvárdán találtak menedéket és biztonságot.. Az I. Kisvárda Kids Sakk Kupát a Várda Hagyományőrző Egyesült álmodta meg. ...
  Bővebben...
 • 23.06.07. Hírek >> Híreink
  Szerhij Rebrov lett az ukrán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya – erről az Ukrán Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján számoltak be. Andrij Pavelko, a szövetség elnöke úgy nyilatkozott, hogy Rebrov kinevezésével új korszak kezdődött meg az ukrán labdarúgás történelmében. Rebrov hároméves szerződést írt alá az ukrán szövetséggel, az ideiglenesen megbízott Ruszlan Rotantól veszi át a csapat irányítását, akit februárban nevezték ki. ...
  Bővebben...
 • 23.06.01. Hírek >> Híreink
  Beregszászi siker Szerbiában – júniusban, a nyár első napjaiban Szerbia fővárosában, Belgrádban zajlott a "European Open School Combat Games" verseny, ahol mintegy 2500, 7 és 18 év közötti sportoló vett részt. A beregszászi Jurij Jaszinszkij, - aki nemrég kapta meg a sport mesteri címet - aranyérmet nyert 51 kg-ban. Jurij a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum diákja. ...
  Bővebben...
 • 23.05.27. Hírek >> Híreink
  Megtartották az összukrajnai Jura hazafias sportnapok járási döntőit, amelyeken Kárpátalja szerte több mint 400 fiatal vett részt. A beregszászi járási döntőre a tiszapéterfalvai stadionban került sor. A kétnapos megmérettetésen, ahol minden kistérség legjobban teljesítő csapatai vettek részt, több ügyességi, logikai, valamint taktikai feladatot kellett teljesíteni a fiataloknak. ...
  Bővebben...
Támogatóink

„A korlátozott fizikai képességű személyek „Bereg” Beregszászi Sport- és Egészségjavító klubja” társadalmi szervezet

Alapszabályzata


I. Általános tételek

I.1. „A korlátozott fizika képességű személyek „Bereg” Beregszászi Sport- és Egészségjavító klubja” társadalmi szervezet ( a továbbiakban nevezett — Klub) helyi jellegű, non-profit, önkéntes, nem állami társadalmi szervezet.
I.2. A szervezet teljes megnevezése: „A korlátozott fizika képességű személyek „Bereg” Beregszászi Sport- és Egészségjavító klubja”.
I.3. Rövidített megnevezés: „Bereg SEK”.
I.4. A Klub Ukrajna Alkotmánya, „Az állampolgárok egyesüléseiről” c. törvénye és az alábbi Alapszabályzatnak követelményeinek megfelelően, a fentebbi dokumentumok alapján volt létrehozva és fejti ki tevékenységét.
I.5. A Klub jogi személynek számít az igazságügyi szerveknél történő bejegyzésétől kezdve, rendelkezik saját Alapszabályzattal, bankszámlákkal, sarokbélyegzővel, körpecséttel, valamint a klub megnevezését és emblémáját tartalmazó űrlapokkal, illetve saját szimbólumokkal.
I.6. A Klub jogi címe: 90202, Ukrajna, Kárpátaljai megye, Beregszász, Építők u. 35. sz.

 

II. A Klub működésének célja, feladatai és formái

II.1. A Klub tevékenységének főbb célja a rokkantaknak a törvény által szavatolt szociális, gazdasági, nemzetiségi-kulturális, sportolási, rehabilitációs és egyéb közös érdekeinek kielégítése és védelme.
II.2. A Klub tevékenységének céljai:
II.2.1. jótékonysági és békefenntartó tevékenység folytatása;
II.2.2. a rokkantak oktatási és sportolási lehetőségei javítására, az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a rehabilitáció szintjének emelésére irányuló alkotó kezdeményezések támogatása;
II.2.3. a rokkantak számára kidolgozott korrekciós-kompenzációs, orvosi-pszichológiai rendszerek és módszerek meghonosításának ösztönzése;
II.2.4. a rokkantak széles körű fejlődését és szociális adaptációját elősegítő sport-, egészségügyi-orvosi és oktatási technológiák kutatásához való hozzájárulás;
II.2.5. az alternatív programokat támogató célirányos alapok/alapítványok létrehozása;
II.2.6. rehabilitációs, Egészségjavító és turisztikai rendezvények megszervezése és lebonyolítása a Klub tagjai számára, az ökológiai kultúra fejlesztése;
II.2.7. kapcsolatok kialakítása és ápolása ukrajnai és külföldi sport- és ifjúsági szervezetekkel;
II.2.8. az Alapszabályzatban foglalt feladatok teljesítését célzó egyéb, a hatályos törvények által nem tiltott tevékenység folytatása;
II.2.9. rokkant sportolóknak magas sporteredmények elérésére való ösztönzés;
II.2.10. javaslatok benyújtása az illetékes szervekhez a testnevelési és sportfoglalkozások szükséges felszerelés vásárlására vonatkozóan;
II.2.11. az egészséges életmód népszerűsítése;
II.2.12. az információ terjesztése, az elvek népszerűsítése;
II.3. a Klubra háruló feladatok teljesítése érdekében, a Klub a törvény által meghatározott rendben:
megszervezi a sport- és turisztikai szekciók tevékenységét, utazásokat, oktatásokat és szemináriumokat tart, sporttáborokat, kirándulásokat és versenyeket szervez, szakképzett edzőket és instruktorokat kér fel az edzések megtartására.

 

III.A Klubban való tagság, a klubtagok jogai és kötelességei

III.1. A Klub tagjai lehetnek Ukrajna azon állampolgárai, akik betöltötték 10. életévüket, elismerik annak Alapszabályzatában foglaltakat és készek aktív részt vállalni a Klub munkájában.
III.2. A Klubban való tagság feltételei: a Klub tagjai egészséges életmódot folytatnak (nem dohányoznak, nem fogyasztanak alkoholt és drogot).
III.3. A Klubban való tagság nem rögzített egyéni.
III.4. A Klubban való tagság kérdését a Klub Elnöksége dönti el a Klub Elnöke általi kötelező jóváhagyással a megállapított mintájú kérvény alapján.
III.5. A tagsági díj összegét és befizetésének terminusát a tagsági díj befizetésére vonatkozó szabályzat határozza meg, amelyet évente jóváhagy a Klub közgyűlése.
III.6. A Klub tagjainak a szervezetből való kizárása a Klub más tényleges tagjai kezdeményezésére történik.
III.7. A Klubtagság a Klub Elnökségének határozata alapján szűnik meg, a Klub közgyűléséhez való apellálás lehetőségével.
III.8. A Klub tagságából való kizárásra az alábbi esetekben kerül sor:
* amennyiben a tag nem tartja be az Alapszabályzat által rögzített, a tagságra vonatkozó feltételeket;
* nyomós ok nélkül három hónapnál hosszabb ideig nem teljesíti klubtagsági kötelezettségeit;
* három hónapnál hosszabb időn át nem fizeti be a tagsági díjat;
* olyan tettet cselekedett, amely a Klub Elnökségének véleménye szerint méltatlan a Klub tagjához.
III.9. A Klub tagjának jogában áll:
III.9.1. részt venni a Klub irányításában az alábbi Alapszabályzat által meghatározott rendben;
III.9.2. megválasztatni az Elnökség és a Felügyeleti Tanács tagjává;
III.9.3. részt venni a Klub vezetői szerveinek megválasztásában, megválasztatni a Klub vezetői szerveibe;
III.9.4. részt venni a Klub tevékenységének az alábbi Alapszabályzat által meghatározott kereteken belül.
III.10. A Klub tagjai kötelesek:
III.10.1. eleget tenni az Alapszabályzatnak;
III.10.2. tartózkodni olyan tettek cselekedetétől, amelyek sérthetik a Klub és a tagság törvényes érdekeit.

 

IV. A Klub vezetői szervei

IV.1. A Klub felsőbb szintű vezetői szerve a Klub közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés), amelynek munkájában részt vesz a Klub valamennyi tényleges tagja.
IV.2. A Közgyűlés kétévente egyszer kerül összehívásra vagy soron kívül.
IV.3. A Közgyűlés akkor számít határozatképesnek, ha munkájában részt vesz a Klub tényleges tagjainak minimum 75 százaléka.
IV.4. A határozat nyílt szavazás útján kerül meghozatalra, amennyiben azt támogatja a Közgyűlésen jelenlevők minimum 60 százaléka. A soron kívüli Közgyűlés a Klub Elnökségének, a Felügyelő Tanács, illetve a Klub tényleges tagjai minimum 1/3 döntése alapján kerül összehívásra.
IV.5. A Közgyűlés kompetenciájába tartozik:
* a Klub tevékenysége főbb irányvonalainak és formáinak meghatározása;
* az éves munkatervek kidolgozása és jóváhagyása;
* az Alapszabályzat jóváhagyása és a dokumentumban változtatásainak eszközlése;
* a Klub Elnökségének megválasztás 2 évi terminusra;
* a Klub Felügyeleti Tanácsának megválasztás 2 évi terminusra;
* a Klub szimbólumainak jóváhagyása;
* a Klub tevékenységét tükröző éves terveinek jóváhagyása;
* a Klub felszámolására vagy átszervezésére vonatkozó határozat meghozatala.
IV.6. A Klub állandó vezetői szerve a Közgyűlések közötti időszakban a Klub Elnöksége: a Klub Elnöke, a Klub elnökének helyettese, a Klub Titkára.
IV.7. A Klub Elnökségének kompetenciájába tartozik:
* az általános tevékenység megszervezése a Közgyűlések közötti időszakban;
* a Klub általános pénzügyi-gazdasági tevékenységének irányítása;
* a Klub tagjai tevékenységének irányító utasítás, szabályzat és egyéb dokumentum jóváhagyása;
* a Klub programjainak koordinálása;
* a Klub programjai megvalósításának koordinálása;
* a Klub programjai megvalósítására irányuló kiadások költségvetésének jóváhagyása;
* a Klub nevében eszközölt kérvények, felhívások, stb. elfogadása;
* a Klub vagyona és eszközei feletti rendelkezés az Alapszabályzat által meghatározott kereteken belül;
* a Klub Közgyűléseinek előkészítése;
* a Klub tagjainak soraiba való felvétel, illetve kizárás.
IV.8. A Klub elnöke a Klub Elnökségének Elnöke, irányítja a Klub munkáját, vezeti a Közgyűlést. A Klub Elnöke képviseli a Klubot és a Közgyűlésnek tartozik beszámolással.
IV.9. A Klub elnöke az Alapszabályzatnak megfelelően fejti ki tevékenységét és meghatalmazás nélkül tesz eleget kötelezettségeinek. Az elnök távollétében kötelességei a helyettesre hárulnak. Az Elnököt illeti meg az első aláírás joga minden pénzügyi okmányon, űrlapon. A Klub Elnökénél van megőrzésen a Klub bélyegzője és pecsétje.
IV.10. A Klubnál az ellenőrző funkcióknak a 3 (három) fős Felügyelő Tanács tesz eleget. Tagjait a Klub tényeleges tagjai közül kerülnek megválasztásra. A Felügyelő Tanács élén a Felügyelő Tanács Elnöke áll, akit a Felügyelő Tanács tagjai közül választanak meg. A Felügyelő Tanácsot a Klub Közgyűlése választja meg 2 éves terminusra és a Közgyűlésnek tartozik beszámolással.
IV.11. A Felügyelő Tanács tesz eleget a Klub gazdasági és alapszabályzati tevékenysége ellenőrzése feladatának.
IV.12. A Felügyelő Tanács üléseit évente egy alkalommal hívják össze és abban az esetben számít megtartottnak, ha jelen volt a tagok 2/3-a. A határozatok a jelenlevő tagok szavazatai többségével kerülnek elfogadásra.

 

V. A Klub pénzeszközei és vagyona

V.1. A Klub rendelkezhet az alapszabályzati célok megvalósításához szükséges pénzeszközökkel és vagyonnal.
V.2. A pénzeszközök bevételének forrásai:
* a tagsági díj;
* az önkéntes hozzájárulások, adományok, segélyek, ukrajnai és külföldi magán- és jogi személyek által a meghatározott rend szerint eszközölt hozzájárulásai;
* a helyi végrehajtói hatalmi szervek és a helyi önkormányzati szervek által a megfelelő költségvetésből a társadalmi sportszervezetek támogatására, valamint az oktató-edző táborok és versenyek lebonyolítására kiutalt pénzeszközök;
* az egyéb, Ukrajna hatályos törvényei által nem tiltott bevételek.
V.3. Az alapszabályzati feladatok teljesítéséhez a Klub rendelkezhet:
* épületekkel és sportlétesítményekkel;
* eszközökkel;
* edző- és egyéb felszereléssel;
* kulturális-felvilágosítói rendeltetésű vagyonnal;
* közlekedési eszközökkel;
* intellektuális tulajdont képező objektumokkal;
* egyéb, az alábbi Alapszabályzat által előirányzott tevékenység folytatásához szükséges vagyonnal.
V.4. A Klub tevékenységét tükröző beszámolásra és annak ellenőrzésére a hatályos törvényeknek megfelelően kerül sor.

 

VI. Záró tételek

VI.1. Az Alapszabályzatban való változtatások és kiegészítések a Klub Közgyűlése által kerülnek elfogadásra a jelenlevők 2/3-os szavazattöbbségével, azokat be kell jegyeztetni Ukrajna „Az állampolgárok egyesüléseiről” c. törvényének megfelelően. A Közgyűlés abban az esetben számít határozatképesnek, ha annak munkájában részt vesz a Klub tényleges tagjainak több mint 75 százaléka.
VI.2. Az Alapszabályzatban eszközölt változtatásokról a Klub 5 napon belül tájékoztatja az illetékes regisztrációs szervet.
VI.3. A Klub tevékenységének beszüntetésére felszámolás vagy átszervezés útján kerülhet sor.
VI.4. A Klub felszámolására a Közgyűlés résztvevőinek 2/3-os határozata alapján kerül sor. A Közgyűlés abban az esetben számít határozatképesnek, ha annak munkájában részt vesz a Klub tényleges tagjainak több mint 70 százaléka, vagy bírósági úton a hatályos törvényeknek megfelelően.
VI.5. A Felszámolási Bizottságot a felszámolás kezdeményezője hozza létre a kinevezés pillanatától kezdve. A Felszámolási Bizottság vagyoni felelősséggel viseltetik az általa a Klubnak, a tagoknak vagy a harmadik személyeknek okozott kárért a hatályos törtvényeknek megfelelően.
VI.6. A Felszámolási Bizottság felértékeli a Klub vagyonát, intézkedéseket foganatosít az adósságok/hátralékok törlesztése érdekében, összeállítja a felszámolási mérleget és benyújtja az a Közgyűlés elé.
VI.7. A Klub átszervezésére a Klub Közgyűlésének 2/3-os határozata alapján kerül sor. A Közgyűlés abban az esetben számít határozatképesnek, ha annak munkájában részt vett a Klub tényleges tagjainak több mint 70 százaléka.
VI.8. A Klub átszervezése esetén a vagyon, valamint a fennmaradt pénzeszközök a jogutódnak kerülnek átadásra.

 

Bejegyezve: A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtói bizottsága

2009. kelt határozatával

Gajdos István polgármester

 

Jóváhagyva: „A korlátozott fizika képességű személyek „Bereg” Beregszászi Sport- és Egészségjavító klubja” társadalmi szervezete 2009. március 2-án megtartott közgyűlése által

A közgyűlés elnöke: Fekete László

 

postheadericon Népszerű cikkek

postheadericon Friss hírek